Tính Năng

[ Tính năng ] Boss đại hoàng kim

 

Boss đại hoàng kim

Thời gian xuất hiện19h và 19h30

Mỗi 1 giờ xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong số những con boss dưới đây tọa độ random tại các động và thành thị map xuất hiện sẽ được thông báo tại kênh thế giới

Phần Thưởng mặc định : 1 Mảnh trang bị an bang , 4 KNB , 5 viên Tử thủy tinh , 1 Đồ phổ HKMP , 1 Võ lâm mật tịch , 1 tẩy tủy kinh . ( Các phần thưởng trên 100% nhận được )

Phần ngẫu nhiên : Trang bị an bang , trang bị đinh quốc , trang bị xanh

Ngoài ra những nhân sĩ đứng gần tọa độ boss bị tiêu diệt sẽ nhận 10.000.000 EXP và người tiêu diệt boss sẽ nhận được 20.000.000 EXP
Chưởng quản kính bút