Tính Năng

[ Tính năng ] Boss Tiểu Hoàng Kim

 Boss Tiểu Hoàng Kim

 

Boss Tiểu Hoàng Kim sẽ xuất hiện 10 con đại diện cho 10 phái

Thời gian xuất hiện : 12h30 + 22h + 23h30

Tọa độ tại môn phái

Phần thường :  Trang bị xanh , bí kíp , thủy tinh , KNB , ...

Chưởng quản kính bút