Tính Năng

[ Tính năng ] Hướng dẫn sử dụng Khiêu Chiến Lệnh ( 5/2 )

Hướng dẫn sử dụng khiêu chiến lệnh

- Khai train các map 8x và 9x các bạn có tỉ lệ nhận được khiêu chiến lệnh

- Mang đến NPC xa phu công thành để nộp cho xa phu - 1 chiếc Khiêu chiến lệnh nhận được 50.000 EXP / 1 ngày có thể giao nộp 300 chiến

Lưu ý : Gia nhập bang hội mới có thể giao nộp khiêu chiến lệnh .

Thời gian khai mở : 19h 5/2 sẽ bắt đầu có thể sử dụng 


Chưởng quản kính bút