Tính Năng

[ Hướng Dẫn ] Nguyên nhân bị dis game khi đang chơi !!

Nguyên nhân : Auto 1.9 chưa được crack màu xanh khi sử dụng 15 phút sẽ bị dis game

Nếu bạn mở auto 1.9 không hiện màu xanh như hình mà hiện màu xám vui lòng mở lại 1 vài lần để hiện màu xanh nếu vẫn màu xám vui lòng liên hệ vs BQT để đc fix hoặc sử dụng bản 1.3Chưởng quản kính bút