Tính Năng

[ Tính năng ] Đua ngựa 4 mùa

Điều kiện tham gia:


Nhân vật cho đẳng cấp cao hơn 50

NPC: Sứ giả trường đua 196.184 lâm an


Thời gian báo danh:


Mỗi ngày 1 lần vào 20h30

Khi hệ thống thông báo các bạn các bạn có 1 phút đăng ký và vào khu vực chuẩn bị.

Vui lòng đến sớm chỉ có 1 phút để báo danh

Sau 50s này sẽ không thể báo danh tham gia


Cách Chơi: 

Sau khi bắt đầu các bạn sẽ được đưa vào khu vục đường đua.

Lúc này mọi skill, trang bị sẽ không còn tác dụng. Tộc độ chạy như nhau

Trong lúc đang di chuyển sẽ nhặt được các vật phẩm hỗ trợ có thể tăng tốc độ của mình hoặc giảm tốc độ của đối phương

Di chuyển nhanh chóng gặp ông chủ trường đua và lick vào nhận thưởng


Phần thưởng:

Hạng 1 đến hạng 3

5.000.000 Exp

1 Thủy tinh


Hạng 3 đến hạng 10

5.000.000 Exp

1 Phúc duyên


Hạng 11 đến 20

4.000.000 Exp


Hạng 21 đến 200 

3.000.000 ExpChưởng quản kính bút