Tính Năng

[ S1 + S2 ] Vận Tiêu

  

 Thời gian & Đối tượng tham gia.

 Thời gian tham gia:

 Từ 17h00 đến 23h59 vào các ngày trong tuần

 

 Đối tượng:

 Nhân vật đẳng cấp trên 40 sẽ có thể tham gia.

 Đã gia nhập môn phái.

 Nên tham gia cùng lúc với Bang Hội để bảo vệ lẫn nhau.

 

 Cách thức tham gia:

 Điều kiện nhận nhiệm vụ: đẳng cấp 90 trở lên.

 Cần 1 Tử  Thủy Tinh trong người.

 Trong quá trình Vận Tiêu nếu Tiêu bị phá hủy thì 03 Tiền Đồng sẽ rơi ra, nhân vật khác có thể nhặt.

 Khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhân vật sẽ nhận được phần thưởng Kinh Nghiệm và 03 Tiền Đồng.

 Phần thưởng Kinh Nghiệm là :

Sơ cấp : 5.000.000 EXP

Trung Cấp : 10.000.000 EXP

Cao Cấp : 15.000.000 EXP

 

 Mỗi ngày có thể hoàn thành tối đa 3 lần Vận Tiêu.

 Nếu bị cướp tiêu thì bạn có thể nhận Tiêu lại cho đến khi nào hoàn thành đủ 3 lần Vận Tiêu thì thôi.

 Tối đa 1 lần sẽ có 10 Tiêu được nhận,sau khi có Tiêu nào đó hoàn thành thì mới có thể nhận Tiêu tiếp.

 

 NPC Liên Quan.


Nhận nhiệm vụ từ NPC : Người vận chuyển ( 195.172 phương tường )

Di chuyển tới NPC : Thương Buôn : ( 233.172 Phượng Tường )

 

 Vật phẩm hỗ trợ Vận Tiêu:

Chưởng quản kính bút