Tính Năng

[ S1 + S2 ] Boss Tình Huynh Đệ 21h30 + 23h30

Cập Nhập Boss Tình Huynh Đệ :
+ S2 : Sau bảo trì 2/9
+ S1 : Sau bảo trì 3/9

Thời gian xuất hiện :
+ 21h30 Trong map Tống Kim Giữa Map
+ 23h30 Ngẫu nhiên tại các thành thị

Phần Thưởng :
+ Người tiêu diệt nhận 30tr EXP
+ Người xung quanh nhận 10tr EXP
+ 100% Nhận 1 trong các trang bị sau : HKMP , Kim quang , An bang , Định quốc. 

Chưởng quản kính bút