Tính Năng

[ S1 + S2 ] Cập nhập Map đấu trường sinh tử

 Cập nhập map hoạt động mới cho ACE PK thay vì chiến long động :

Di chuyển liên map tại NPC xa phu thành thị hoặc Thần Hành Phù

Map có 4 điểm tập kết - Sau khi vào map sẽ nhận trạng thái bất tử 3 giây.
Chưởng quản kính bút