Tính Năng

[ S3 ] Cập nhập vận tiêu bang hội !!

 Địa điểm tại : Trung tâm map đấu trường sinh tử


Thời gian nhận tiêu : 12h->12h30 và 23h->23h30

Lưu ý : Chỉ các bang chủ mới có thể Tiếp nhận nhiệm vụ nhận tiêu sau khi nhận xong nhiệm vụ bang chủ se được biến thành Xe tiêu mang tới Đại Doanh để hoàn thành nhiệm vụ ( Nv sẽ được buff kháng và máu + Giảm tốc độ di chuyển )Hướng dẫn : sau khi bang chủ tiếp nhận tiêu các bang chủ hãy dẫn tiêu tới "Đại Doanh" giao cho ông chủ "Long Môn Tiêu Cục" để hoàn thành


.

Hướng dẫn cướp tiêu : Nhân vật nào sau khi tiêu giệt được xe tiêu lập tức sẽ biến thành xe tiêu và có thể tiếp tục vận tiêu mang tới đích và hoàn thành nhiệm vụ

Lưu ý : 10 phút có thể nhận Vận tiêu bang 1 lần nếu 1 bang đã nhận rồi bang sau 10 phút có thể nhận tiếp bang nào nhanh tay hơn sẽ nhận được nhiệm vụ


Phần thưởng :

Sau khi hoàn thành sẽ nhân được 50 Lễ bao bang hội - Sủ dụng nhận được 25.000.000 EXP 1 nhân vật có thể 1 ngày sử dụng 1 lần

Chưởng quản kính bút