Tính Năng

[ GIFTCODE ] GIFTCODE tân thủ VIP máy chủ S4

 Hướng dẫn nhận GIFTCODE

Phần thưởng :


- 1 Ấn Tân Thủ ( 7 ngày ) Tăng tốc độ di chuyển , Hồi Sinh Lực , Hồi Nội Lực.
- 2 Kỹ năng
- 10 Tiềm Năng
- 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
- 10 Bách Quả Lộ
- 1 Phi Phong

CLIP Hướng dẫn
Bước 1 : Đăng nhận vào https://id.tinhhuynhde.com rồi chọn Nhận GIFTCODE

Bước 2 : Chọn Thích Và SHARE


Bước 3 : Chọn Đăng lên Facebook


Bước 4 : Sau khi thông báo thành công Openbeta tới lễ quan để nhận quàChưởng quản kính bút