Tính Năng

[ HOT ] Đua top máy chủ Tình huynh đệ s4

 

Đua top máy chủ Tình Huynh Đệ S4

Thời gian : 19h 16/4

Kết thúc : 19h 18/4

Lưu ý : Trong thời gian đua top đóng toàn bộ hoạt động và kỳ trân các


Vị trí Top thế GiớiThưởng Top
Top 1
250KNB
1 Phi Vân
Top 2
200KNB
1 Phi Vân
Top 3
150KNB
1 Phi Vân
Top 4150KNB
Top 5150KNB
Top 6 - Top 10150KNB

Đua top cấp độ 120 :

Lưu ý : 3 người đầu tiên đạt cấp độ 120 sẽ được phần thưởng sau

 

TopThưởng Top
1,2,31 Set trang bị an bang ngẫu nhiên OTP

 Chưởng quản kính bút