Tính Năng

[ HOT ] Đua Top Tống Kim Máy chủ S4

 

Sự kiện đua top Tống Kim Alphatest 09/04 - 15/04/2022.

Vị tríThưởng Top
Top 1500.000 VNĐ quy ra KNB
Top 2400.000 VNĐ quy ra KNB
Top 3300.000 VNĐ quy ra KNB
Khi tham gia trận tống kim 21h00 hàng ngày trong thời gian Alphatest
Tiền đồng sẽ được quy đổi cộng vào tài khoản khi OpenBeta chính thức
Điều kiện tổng 40 người / 2 phe mới được tính.

- Giới hạn : 1 acc / IP
- Thể thức : 100% cừu sát
- Post điểm lập tức band ip + không được chấp thuận (nếu các bạn có hình ảnh quay lại hãy gửi giúp cho AD để loại bỏ giải của người đó).

Phát thưởng sẽ phát khi máy chủ OpenbetaChưởng quản kính bút