Tính Năng

[ S4 ] Cập nhập Liên đấu và phàn thưởng

 - Liến đấu : Khai mở vào ngày hôm nay 18-> 19h ngày 28/4 kết thúc vào 25/5 thể thức đơn đấu

Phần thưởng Liên Đấu tháng :
Top 1 : 3.000.000 vnđ + 300 KNB
Top 2 : 2.000.000 vnđ + 200 KNB
Top 3 : 1.000.000 vnđ + 100 KNBChưởng quản kính bút