Tính Năng

[ S4 ] Cập nhập tống kim 11h 13h 15h 17h 21h 23h và Sự kiện tống kim

 Khai mở tống kim các time : 11h +13h + 15h + 17h + 21h + 23h

Huân chương tống kim : 5.000 điểm tích lũy
Sử dụng : 1.500.000 EXP sử dụng tối đa 500 cái
Mốc 500 : Tốn 3.000 vạn + sử dụng 500 Huân chương tống kim nhận 1 vòng sáng +400 sinh lực +400 nội lực trong vòng 15 ngày
Chưởng quản kính bút