Tính Năng

[ S4 ] Sự kiện đua top Tống kim bang hội

 Hoạt động đua top Tống Kim bang hội tháng :

Thời gian : 21h 23/4 -> 21h 23/5

Khi tham gia Tống kim 21h sẽ nhận được "Tân thủ kim bài" khóa vĩnh viễn

Kết thúc trận đấu đạt 1500 điểm sẽ nhận 1 tân thủ kim bài

Top 1 TK : Thêm 3 tân thủ kim bài

Top 2 TK : Thêm 2 tân thủ kim bài

Top 3 -> 10 : Thêm 1 tân thủ kim bài

Giao nộp tại NPC Lễ quan : 

- Giao nộp 1 tân thủ kim bài sẽ nhận được thêm 2.000.000 EXP

- Mội thành viên trong bang giao nộp tân thủ kim bài sẽ được cộng vào tổng số Tân Thủ Kim Bài của bang hội số lượng sẽ được hiển thị tại Lễ quan.


Phần thưởng bang hội :

- Top 1 bang hội : 
30 Phi Phong Cấp 1 15 ngày ( Tăng 10% tốc độ di chuyển , 100 sinh lực , 100 nội lực )
1 Bôn Tiêu
3 Ngựa Phi Vân
1.000 Kim Nguyên Bảo

- Top 2 bang hội :
20 Phi Phong Cấp 1 15 ngày ( Tăng 10% tốc độ di chuyển , 100 sinh lực , 100 nội lực )
3 Ngựa Phi Vân
500 Kim Nguyên Bảo

- Top 3 bang hội :
10 Phi Phong Cấp 1 15 ngày ( Tăng 10% tốc độ di chuyển , 100 sinh lực , 100 nội lực )
2 Ngựa Phi Vân
400 Kim Nguyên Bảo

- Top 4 bang hội 
10 Phi Phong Cấp 1 15 ngày ( Tăng 10% tốc độ di chuyển , 100 sinh lực , 100 nội lực )
2 Ngựa Phi Vân
200 Kim nguyên bảo

- Top 5 bang hội
10 Phi Phong Cấp 1 15 ngày ( Tăng 10% tốc độ di chuyển , 100 sinh lực , 100 nội lực )
1 Ngựa Phi Vân
100 Kim nguyên bảoChưởng quản kính bút