Tính Năng

[ S4 ] Đua top bang hội sự kiện 30 tháng 4

 

Khi sử dụng Chiếc mũ chiến sĩ các bạn có thể may mắn nhận được  Bang Hội Tinh Anh Lệnh 

Mang mới lễ quan để giao nộp để tham gia đua top bang hội :

- Thời gian kết thúc : 16h 14/5 khi kết thúc sự kiện 30 tháng 4

Phần thưởng bang :

Top 1 : 2 Bộ trang bị an bang +  2 Phi vân + 1 Bôn tiêu ( cấp độ 100 ) + 1000 KNB

Top 2 : 1 Bộ trang bị an bang + 1 Phi vân + 500 KNB

Top 3 : 1 Phi vân + 250 KNB
Chưởng quản kính bút