Tính Năng

[ S4 ] Cập nhập sự kiện 30 tháng 4

 NPC Liên quan : Lễ quan 

Thời gian : kết thúc vào ngày 16h 14/5

Nguyên Liệu:

Vật PhẩmCách Thu ThậpGhi Chú
Hộp Kim Chỉ
 Mở Túi dụng cụ ( Train các map 6x->9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.
Cuộn vải
 
 Mở Túi dụng cụ ( Train các map 6x->9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.
 
Cuộn vải hảo hạng
 Mở Túi dụng cụ ( Train các map 6x->9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Cuộn Vải Thượng Hạng
 Mở Túi dụng cụ ( Train các map 6x->9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Hướng dẫn chế tạo:


Mũ chiến sĩ 
 Chiếc mũ chiến sĩ : 2 Hộp kim chỉ + 2 Cuộn vải + 2 Cuộn vải hảo hạng + 1000 Lượng bạc 

 

Giày bộ đội
 
Giày bộ đội : 2 Hộp kim chỉ + 2 cuộn vải + 2 cuộn vải hảo hạng + 1 cuộn vải thượng hạng + 3000 lượng + 1 Tiền đồng
 


Phần thưởng :


Mũ chiến sĩ 
 Sử dụng nhận 150.000 EXP sử dụng tối đa 1000 cái Giày bộ đội
 Sử dụng nhận 500.000 EXP sử dụng tối đa 1000 cái
 

May mắn nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây


Phần thưởng giày bộ đội

  Thủy tinh

  Tinh Hồng bảo thạch

  Phúc duyên đại

 Võ Lâm Mật Tịch

 Tẩy tủy Kinh

 Tiên thảo lộ thường

 Tiên thảo lộ Đặc Biệt

 Quế hoa tửu

 Huyền Tinh 2 3 4 5

 Đồ phổ an bang

An Bang Thạch ( Ghép trang bị an bang )

Bang Hội Tinh Anh Lệnh ( Đua top sự kiện bang hội )


Hộp quà xanh ( Mở trang bị xanh Otp cao )Trang bị an bang ( Tỉ lệ cực thấp )


Trang bị định quốc ( Tỉ Lệ thấp )

Mảnh trang bị định quốc


Chiếu dạ ngọc sư tử


Trang bị nhu tình ( Không có áo )


Mảnh áo nhu tình


Trang bị hiệp cốt ( Không có ngọc bội )

Mảnh áo hiệp cốt


Nhất kỷ càn khôn phù


Trang bị Kim Phong


Trang bị thiên hoàng


Rương cũ ( Mở nhận trang bị tím 6 dòng chưa khảm nạm )

Mốc Giày Bộ Đội


Mốc sử dụng Giày bộ đội


                                                                     
Mốc 500 : Nhận 1 Huyền tinh cấp 4 + 50.000.000 EXP 

Mốc 1000 : Nhận 1 Huyền tinh cấp 5 + 1 Ấn Tình huynh đệ Hạn sử dụng 15 ngày  + 100.000.000 EXPAn bang lệnh


An bang lệnh nhận được khi sử dụng Giày bộ đội


                                                                     
Sử dụng 100 an bang lệnh + 1000 vạn lượng mang tới thợ rèn thần bí để đổi 1 trang bị an bang ngẫu nhiên


Chưởng quản kính bút