Tính Năng

[ S4 ] Thay đổi thời gian hoạt động - Đua ngựa - Boss hoàng kim

S4 thay đổi 1 số thời gian hoạt động :

- Boss đại hoàng kim : 19h + 19h10 + 19h20 + 19h30

- Đua ngựa : 19h40 


Chưởng quản kính bút