Tính Năng

[ S4 ] Đua top bang hội sự kiện Sea Game 31

  

Khi sử dụng Chiếc mũ chiến sĩ các bạn có thể may mắn nhận được  Bang Hội Tinh Anh Lệnh ( Lần 2 ) 

Mang mới lễ quan để giao nộp để tham gia đua top bang hội :

- Thời gian kết thúc : 16h 4/6 khi kết thúc sự kiện 30 tháng 4

Phần thưởng bang :

Top 1 : 2 Bộ trang bị an bang +  2 Bôn tiêu + 1 Phi vân ( cấp độ 100 ) + 2 Bộ Mảnh Phi Phong Tình Huynh Đệ + 500 KNB

Otption :
Kỹ năng vôn có 1 cấp
Sinh lực random 100->250
Nội lực random 100 -> 250
Tốc độ di chuyển random 20 -> 40


Top 2 : 1 Bộ trang bị an bang + 1 Bôn tiêu + 1 Phi vân + 250 KNB

Top 3 :1 Bộ trang bị an bang + 2 Phi vân + 150 KNB


Chưởng quản kính bút