Tính Năng

[ S4 ] Cập nhập sự kiện ngày hè sôi động

    
NPC Liên quan : Lễ quan 

Thời gian : kết thúc vào ngày 16h 8/7

Tống kim 21h : kết thúc trận đấu khi đạt 2000 điểm nhận 10 Mâm Vàng

Nguyên Liệu:

Vật PhẩmCách Thu ThậpGhi Chú

Hồng , Dừa

 Túi may mắn ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Đu Đủ
 
 Túi may mắn ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Sung

 Túi may mắn ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hướng dẫn chế tạo:


Mâm Bạc
 1 Hồng + 1 Dừa + 1 Đủ Đủ + 1 Sung + 5000 lượng bạc  

Mâm Vàng
 
1 Hồng + 1 Dừa + 1 Đủ Đủ + 1 Sung + 1 Tiền đồng + 1v lượng bạc


Phần thưởng :


Mâm Bạc
 Sử dụng nhận 1.000.000 EXP / Tối đá sử dụng 1500 cái Mâm Vàng
 Sử dụng nhận 7.000.000 EXP sử dụng tối đa 1500 cái
May mắn nhận 1 trong các phẩn thưởng sauPhần thưởng mâm vàng

Trang bị Kim Quang ( Không nhẫn )

Mảnh Nhẫn kim quang

Đồ Phổ Vinh Diệu 


Thủy tinh
Tinh Hồng bảo thạch
Phúc duyên đại
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy tủy Kinh
Tiên thảo lộ thường
Tiên thảo lộ Đặc Biệt
Quế hoa tửu
    Huyền Tinh 2 3 4 5 6
    Đồ phổ an bang
An Bang Thạch ( Ghép trang bị an bang )
Bang Hội Tinh Anh Lệnh ( Lần 2 ) Hạn sử dụng 1 ngày
Hộp quà xanh ( Mở trang bị xanh Otp cao )

Trang bị an bang ( Tỉ lệ cực thấp )


Trang bị định quốc ( Tỉ Lệ thấp )Mảnh trang bị định quốc

Chiếu dạ ngọc sư tử

Trang bị nhu tình ( Không có áo )

Mảnh áo nhu tình

Trang bị hiệp cốt ( Không có ngọc bội )
Mảnh áo hiệp cốt

Nhất kỷ càn khôn phù

Trang bị Kim Phong

Trang bị thiên hoàng


Rương cũ ( Mở nhận trang bị tím 6 dòng chưa khảm nạm )

 Đồ Phổ Phi Phong tình huynh đệ


Nguyên liệu nâng cấp thần mã

Mốc Phong vân thiết tâm tửMốc Mâm Vàng                                                                     


750 : 1 ht5 +1 rương phổ HKMP chọn phái + 2 mảnh an bang + 500tr exp + 1 vòng sáng 400 sl nl 15 ngày 

1500 : 2 ht6 + 3 rương phổ HKMP chọn phái + 1 nhất kỷ + 1 thđ ấn 10 ngày + 1 lệnh bài phiên vũ + 30% nhận 1 đồ phổ vinh diệu + 1 Tỷ EXP
Lệnh bài phiên vũLệnh bài phiên vũ

                                                                      
 
 Sử dụng 200 lệnh bài phiên vũ đổi 1 Phiên Vũ Thần Mã Vĩnh Viễn 

An bang lệnh


An bang lệnh nhận được khi sử dụng Giày bộ đội


                                                                     
Sử dụng 100 an bang lệnh + 1000 vạn lượng mang tới thợ rèn thần bí để đổi 1 trang bị an bang ngẫu nhiên

Đồ phổ phi phong tình huynh đệ

May mắn nhận được khi sử dụng Bóng Bạch Kim

Sử dụng để ghép thành mảnh Phi Phong tình huynh đệ 1-> 6 Sau khi đủ 6 mảnh mang tới thợ rèn thần bí để ghép trang bị


Otption :
Kỹ năng vôn có 1 cấp
Sinh lực random 100->250
Nội lực random 100 -> 250
Tốc độ di chuyển random 20 -> 40

Hình ảnh :


                                                                     
Chưởng quản kính bút