Tính Năng

[ S4 ] Sự kiện chào mừng Quốc Khánh 2/9

   NPC Liên quan : Lễ quan 

Thời gian : kết thúc vào ngày 18h 20/9

Tống kim 21h : kết thúc trận đấu khi đạt 2000 điểm nhận 5 Vòng Hoa Độc Lập

Mở Nâng cấp Phi Phong Cấp 10

Mở Nâng cấp Ấn Cấp 10

Nguyên Liệu:

Vật PhẩmCách Thu ThậpGhi Chú

Kim Liên Hoa

Mộc Liên Hoa

Thủy Liên Hoa

 Túi nguyên liêu ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hỏa Liên Hoa
 
 Túi nguyên liêu ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Thổ Liên Hoa

 Túi nguyên liêu ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hướng dẫn chế tạo:


Vòng Hoa Quốc Khánh
 1 Kim , 1 Mộc , 1 Thủy , 1 Hỏa , 1 Thổ Liên hoa + 1 vạn lượng 

Vòng Hoa Độc Lập
 
 1 Kim , 1 Mộc , 1 Thủy , 1 Hỏa , 1 Thổ Liên hoa  + 1 tiền đồng + 2 Vạn Lượng 

Phần thưởng :


Vòng Hoa Quốc Khánh
 Sử dụng nhận 3.000.000 EXP / Tối đá sử dụng 1500 cái Vòng Hoa Độc Lập
 Sử dụng nhận 14.000.000 EXP sử dụng tối đa 2000 cái
May mắn nhận 1 trong các phẩn thưởng sauPhần thưởng Vòng Hoa Độc Lập

Mảnh Ghé p HKMP

Trang bị HKMP ( tỉ lệ cực thấp )

Trang bị Hồng Ảnh

Trang bị Động Sát

Trang bị Kim Quang ( Không nhẫn )

Mảnh Nhẫn kim quang

Đồ Phổ Vinh Diệu 


Thủy tinh
Tinh Hồng bảo thạch
Phúc duyên đại
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy tủy Kinh
Tiên thảo lộ thường
Tiên thảo lộ Đặc Biệt
Quế hoa tửu
    Huyền Tinh 2 3 4 5 6
    Đồ phổ an bang
An Bang Thạch ( Ghép trang bị an bang )
Bang Hội Tinh Anh Lệnh ( Lần 2 ) Hạn sử dụng 1 ngày
Hộp quà xanh ( Mở trang bị xanh Otp cao )

Trang bị an bang ( Tỉ lệ cực thấp )


Trang bị định quốc ( Tỉ Lệ thấp )Mảnh trang bị định quốc

Chiếu dạ ngọc sư tử

Trang bị nhu tình ( Không có áo )

Mảnh áo nhu tình

Trang bị hiệp cốt ( Không có ngọc bội )
Mảnh áo hiệp cốt

Nhất kỷ càn khôn phù

Trang bị Kim Phong

Trang bị thiên hoàng


Rương cũ ( Mở nhận trang bị tím 6 dòng chưa khảm nạm )

 Đồ Phổ Phi Phong tình huynh đệ


Nguyên liệu nâng cấp thần mã

Mốc Vòng Hoa Độc LậpVòng Hoa Độc Lập                                                                     


1000 : 1 Mảnh HKMP + 1 HT Cấp 6 + 2Tỷ EXP + 2 Bánh trung thu

2000 : 1 Mảnh HKMP + 2 HT Cấp 7 + 1 Trang bị an bang + 1 Mảnh Ấn Tình Huynh Đệ + 1 Lệnh bài phiên vũ + 4 Tỷ EXP  + 5 Bánh trung thu

Sử dụng 100 Bánh trung thu có thể đổi ngẫu nhiên 1 trang bị HKMP ( Có trang bị hạn chế tại lễ quan )

Chưởng quản kính bút