Tính Năng

[ S5 ] Sự kiện trung thu

  NPC Liên quan : Lễ quan 

Thời gian : kết thúc vào ngày 16h 22/8

Tống kim 21h : kết thúc trận đấu khi đạt 2000 điểm nhận 5 Bánh hạt sen

Nguyên Liệu:

Vật PhẩmCách Thu ThậpGhi Chú

Túi đường

 Túi nguyên liêu ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Túi trứng
 
 Túi nguyên liêu ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Túi đậu xanh , túi hạt sen 

 Túi nguyên liêu ( Train các map 9x )Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hướng dẫn chế tạo:


Bánh đậu xanh
 1 Túi đường + 1 Túi trứng + 1 Túi đậu xanh + 1 vạn lượng 

Bánh hạt sen
 
 1 Túi đường + 1 Túi trứng + 1 Túi hạt sen+ 2 vạn lượng bạc  + 1 tiền đồng

Phần thưởng :


Bánh đậu xanh
 Sử dụng nhận 2.000.000 EXP / Tối đá sử dụng 1500 cái Bánh hạt sen
 Sử dụng nhận 12.000.000 EXP sử dụng tối đa 2000 cái
May mắn nhận 1 trong các phẩn thưởng sauPhần thưởng Chiếc áo lính mới

Trang bị Kim Quang ( Không nhẫn )

Mảnh Nhẫn kim quang

Đồ Phổ Vinh Diệu 


Thủy tinh
Tinh Hồng bảo thạch
Phúc duyên đại
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy tủy Kinh
Tiên thảo lộ thường
Tiên thảo lộ Đặc Biệt
Quế hoa tửu
    Huyền Tinh 2 3 4 5 6
    Đồ phổ an bang
An Bang Thạch ( Ghép trang bị an bang )
Bang Hội Tinh Anh Lệnh ( Lần 2 ) Hạn sử dụng 1 ngày
Hộp quà xanh ( Mở trang bị xanh Otp cao )

Trang bị an bang ( Tỉ lệ cực thấp )


Trang bị định quốc ( Tỉ Lệ thấp )Mảnh trang bị định quốc

Chiếu dạ ngọc sư tử

Trang bị nhu tình ( Không có áo )

Mảnh áo nhu tình

Trang bị hiệp cốt ( Không có ngọc bội )
Mảnh áo hiệp cốt

Nhất kỷ càn khôn phù

Trang bị Kim Phong

Trang bị thiên hoàng


Rương cũ ( Mở nhận trang bị tím 6 dòng chưa khảm nạm )

 Đồ Phổ Phi Phong tình huynh đệ


Nguyên liệu nâng cấp thần mã

Mốc Bánh Hạt SenChiếc áo lính mới                                                                     


1000 : 2 Rương Phổ HKMP chọn phái + 1 HT Cấp 6 + 2Tỷ EXP + 2 Bánh trung thu

2000 : 3 Rương Phổ HKMP + 1 HT Cấp 7 + 1 Trang bị an bang + 1 Mảnh Ấn Tình Huynh Đệ + 1 Lệnh bài phiên vũ + 4 Tỷ EXP  + 5 Bánh trung thu

Sử dụng 100 Bánh trung thu có thể đổi ngẫu nhiên 1 trang bị HKMP ( Có trang bị hạn chế tại lễ quan )
Mảnh tình huynh đệ ấnMảnh tình huynh đệ ấn
                                                                      
 
Sử dụng 10 mảnh Tình huynh đệ ấn để đổi 1 ấn tình huynh đệp cấp 1 , ngoài ra để nâng Ấn lên cấp 2 và nâng cấp phi phong lên cấp 2

Nâng cấp ấn Cấp 1->3 ( Lưu ý Hiện tại chỉ có thể nâng cấp lên Ấn cấp 3 )


Nâng cấp ấn Cấp 1->2 : 10 Mảnh tình huynh đệ ấn

Nâng cấp ấn Cấp 2->3 : 20 Mảnh tình huynh đệ ấn
Nâng cấp phi phong ( Lưu ý Hiện tại chỉ có thể nâng cấp lên Phi Phong cấp 3 )
Nâng cấp Phi Phong Cấp 1->2 : 10 Mảnh tình huynh đệ ấn

Nâng cấp Phi Phong Cấp 2->3 : 20 Mảnh tình huynh đệ ấn
Lệnh bài phiên vũLệnh bài phiên vũ

                                                                      
 
 Sử dụng 200 lệnh bài phiên vũ đổi 1 Phiên Vũ Thần Mã Vĩnh Viễn 

An bang lệnh


An bang lệnh nhận được khi sử dụng Giày bộ đội


                                                                     
Sử dụng 100 an bang lệnh + 1000 vạn lượng mang tới thợ rèn thần bí để đổi 1 trang bị an bang ngẫu nhiên

Đồ phổ phi phong tình huynh đệ

May mắn nhận được khi sử dụng Bóng Bạch Kim

Sử dụng để ghép thành mảnh Phi Phong tình huynh đệ 1-> 6 Sau khi đủ 6 mảnh mang tới thợ rèn thần bí để ghép trang bị


Otption :
Kỹ năng vôn có 1 cấp
Sinh lực random 100->250
Nội lực random 100 -> 250
Tốc độ di chuyển random 20 -> 40

Hình ảnh :


                                                                     Chưởng quản kính bút